rezonans magnetyczny

Artykuły z tagiem rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny jest nieinwazyjną technologią obrazowania ciała, która wytwarza trójwymiarowe i szczegółowe obrazy anatomiczne. Jest ona często wykorzystywana do wykrywania, diagnozowania i monitorowania leczenia chorób. Opiera się na zaawansowanej technologii, która pobudza i wykrywa zmianę kierunku osi obrotu protonów znajdujących się w wodzie, czyli w organizmie człowieka. Sprzęt do rezonansu wykorzystuje silne magnesy, które wytwarzają pole magnetyczne zmuszające protony w organizmie do dostosowania się do tego pola.Czas potrzebny do tego procesu, jak również ilość uwalnianej energii, zmienia się w zależności od charakteru tkanek jak i chemicznej natury cząsteczek. Na podstawie tych właściwości magnetycznych lekarze są w stanie określić różnicę między różnymi typami tkanek. W celu uzyskania obrazu za pomocą rezonansu magnetycznego, pacjent jest umieszczany wewnątrz dużego elektromagnesu i musi pozostać nieruchomym. Środki kontrastowe (często zawierające związki gadolinu) mogą być podawane pacjentowi dożylnie przed lub w trakcie rezonansu, aby zwiększyć szybkość, z jaką protony dostosowują się do pola magnetycznego. Im szybciej zachodzi ten proces, tym obraz będzie bardziej klarowny. Skanery rezonansu magnetycznego szczególnie dobrze nadają się do obrazowania elementów bez kości i tkanek miękkich ciała. Rezonans różni się od tomografii komputerowej tym, że nie wykorzystuje on szkodliwego promieniowania jonizującego promieni rentgenowskich. Mózg, rdzeń kręgowy i nerwy, jak również mięśnie, więzadła i ścięgna są znacznie bardziej widoczne za pomocą rezonansu magnetycznego niż w przypadku użycia zwykłych zdjęć RTG i tomografii; z tego powodu rezonans jest często używany do obrazowania urazów kolan i barków. Rezonans magnetyczny stosowany do obrazowania mózgu może rozróżnić materię białą od szarej i może używany do diagnozowania tętniaków, guzów i innych chorób mózgu.

Rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny – zwany inaczej MRI – to badanie, które pozwala zobrazować przekrój przez narządy wewnętrzne oraz układ mięśniowo-szkieletowy człowieka we wszystkich płaszczyznach. Pomocny w...

Czytaj więcej