psychiatra

Artykuły z tagiem psychiatra

Psychiatra jest lekarzem medycyny zajmującym się diagnozowaniem oraz leczeniem różnych zaburzeń i chorób psychicznych w sferze postrzegania, myślenia, emocji czy kontaktów z otoczeniem. Lekarz taki w przeciwieństwie do psychologa i psychoterapeuty może wystawiać recepty, wypisywać leki oraz skierowania na badania i do szpitala. Leczenie chorób psychicznych odbywa się przez terapię, leczenie farmakologiczne lub inne metody biologiczne (psychochirurgia). Leczenie może odbywać się w szpitalu lub w czasie cyklicznych wizyt w poradniach i ośrodkach zdrowia. Pacjent poddaje się leczeniu dobrowolnie, z wyłączeniem pewnych przypadków, które regulują przepisy prawa. Pacjent może być leczony wtedy bez własnej zgody. Psychiatra może zajmować się diagnozowaniem i leczeniem następujących zaburzeń i chorób psychicznych: depresji, nerwicy, psychozy, manii, fobii, zespołu stresu pourazowego, zaburzeniami osobowości, a także zaburzeniami odżywiania (bulimia, anoreksja) i uzależnieniami (alkoholizm, narkomania). Psychiatra diagnozuje chorobę i szuka jej źródła, a następnie za pomocą odpowiednio dobranych leków pomaga pacjentowi wrócić do zdrowia lub przynajmniej polepszenia funkcjonowania w środowisku.