Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej firmy Artmedik sp. z o. o. poprzez opracowanie nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych kręgosłupa z wykorzystaniem technologii dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT)

{[description]}

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej firmy Artmedik sp. z o. o. poprzez opracowanie nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych kręgosłupa z wykorzystaniem technologii dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT)

Sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach w Projekcie

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego opracowała i udostępnia mechanizm umożwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości związanych z realizacją projektu „Wsparcie działalności badawczo - rozwojowej firmy Artmedik sp. z o.o. poprzez opracowanie nowej metody przewidywania złamań osteoporotycznych kręgosłupa z wykorzystaniem technologii dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT)”.

Udostępnione narzędzie (link poniżej), umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego związanych z realizacją projektu.